ล้างท่อ ลอกท่อเมน

สร้างเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 | ผู้ชม 4,955 ครั้ง

รับทะลวงท่อ / ลอกท่อ / ล้างท่อ ท่อเมนน์ หลักของอาคาร ฯ

โดยโครงสร้างของอาคารแล้ว ท่อเมนน์น้ำทิ้ง-ท่อเมนน์ส้วม มักจะเป็นท่อที่รับและรวมเอาน้ำเสีย จากท่อน้ำทิ้งย่อย ๆ อาคาร ระบายออกไปด้านนอกอาคาร สู่ท่อเทศบาล. ซึ่งหากพบปัญหาท่อเมนน์อุดตัน ก็จะส่งผลกระทบกับการระบายน้ำทิ้งของอาคาร. 
Update : 28 กรกฎาคม 2561 (14:37)
Tag : ท่อตัน | ส้วมตัน